Konsulting | Free Media

Usługi doradcze świadczone przez specjalistów posiadających ekspercką wiedzę w dziedzinie wykorzystania chmury obliczeniowej, skierowane do szeroko pojętych przedsiębiorców, jako pomoc w rozwiązywaniu napotykanych przez nich problemów lub wyzwań. Efektem doradztwa konsultacyjnego jest na ogół gromadzenie danych, prowadzenie badań i analiz w celu zrozumienia wyzwania lub problemu oraz prezentacja wniosków z tychże analiz i rekomendacja rozwiązań, ale także:

  • wdrażanie rekomendacji oraz zapewnienie klientowi koniecznej pomocy po wdrożeniu;
  • udział w dyskusjach zespołów na temat diagnozy problemu i możliwych rozwiązań;
  • przygotowanie i prowadzenie warsztatów;
  • przygotowywanie ofert i prezentacji biznesowych;
  • zarządzanie projektami, programami i zespołem;
  • budowanie specjalistycznej wiedzy i kreatywne jej wykorzystywanie.
Kontakt

© Free Media 2019 - wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wysokiej dostępności.